വേലമ്മ കമ്പി കാർട്ടൂൺ: എപ്പിസോഡ് 9


(Velamma Kambi Cartoon: Episode 9)

mallu_cartoons 2019-02-28 Comments

സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് സൂര്യ തന്റെ അനിയൻ വിപിനുമായി വേലമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് നാൾ താമസിക്കാൻ വരുന്നു. കല്യാണ പ്രായം എത്തിയെങ്കിലും സെക്സിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ ധാരണ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തന്റെ അനിയനെ അതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് സൂര്യ വേലമ്മയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിഷ്‌കളങ്കയായ വേലമ്മ വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ സമ്മതം മൂളുന്നു.

വിപിൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ സെക്സിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ആ വീട്ടമ്മ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാർട്ടൂണിലൂടെ ആസ്വദിക്കാം.

ഈ അടിപൊളി കമ്പി കാർട്ടൂൺ ഇംഗ്ളീഷിൽ മുഴുവൻ വായിക്കാൻ

What did you think of this story??

Scroll To Top